+40 732 785 878

Servicii biodiversitate

Experții noștri realizează orice tip de serviciu care are legătură cu biodiversitatea, de la inventarierea habitatelor sau speciilor până la servicii realizate conform standardelor și criteriilor de performanță ale organismelor de finanțare internațională (IFC, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială).

Corporate Biodiversity

Oferim sprijin clienților din sfera privată pentru a înțelege care este impactul companiei lor asupra biodiversității, proces ce se realizează conform unui Standard IUCN privind biodiversitatea. Acest proces presupune identificarea speciilor, habitatele și a serviciilor oferite de ecosisteme pentru a dezvolta o viziune, un scop și obiective corporative privind biodiversitatea și identificarea strategiilor cheie pentru a le îndeplini.

Inventarierea și cartarea speciilor, habitatelor, ecosistemelor

Experții noștri realizează servicii de inventariere și cartare a habitatelor atât prin metode tradiționale de colectare a informațiilor din teren cât și pe baza analizelor imaginilor satelitare sau prin folosirea dronelor cât și metoda genetică (ADN). Folosim în mod frecvent metoda eDNA (ADN de mediu) deoarece reprezintă o metodă precisă, cuprinzătoare și rapidă de determinare a speciilor.

Inventarierea biodiversității conform Standardelor și Criteriilor de Performanță Internaționale

Echipa noastră realizează studii de inventarierea a biodiversității conform celor mai bune practici internaționale pentru managementul biodiversității (IFC/BERD). Aceste standarde au obiective similare pentru a proteja și conserva biodiversitatea și habitatele, încurajarea implementării ierarhiei de atenuare și promovarea managementului durabil al resurselor naturale vii.

Aceste standarde/criterii de performanță (IFC PS6 – Conservarea biodiversității și managementul durabil al resurselor naturale vii precum și BERD – PR 6: Conservarea biodiversităţii şi Managementul durabil al resurselor naturale vii) impun evaluarea și monitorizarea atentă a impactului asupra mediului și a biodiversității.

Monitorizarea Biodiversității (pre-construcție, în timpul lucrărilor de construcție sau post-construcție)

Echipa noastră experimentată de biologi și ecologi oferă servicii complete de monitorizare a biodiversității. Monitorizarea biodiversității se referă la colectarea și analiza datelor pentru a înțelege și evalua în timp schimbările referitoare la indicii de biodiversitate. Aceasta implică identificarea, înregistrarea și monitorizarea speciilor, habitatelor și ecosistemelor într-o anumită zonă geografică sau într-un anumit interval de timp.

Monitorizarea biodiversității poate implica diferite metode, cum ar fi înregistrarea observațiilor directe de specii, colectarea de mostre biologice, utilizarea tehnologiilor de monitorizare a mediului (cum ar fi camerele de monitorizare) și analiza statistică a datelor colectate.

Responsabil Biodiversitate – Ecological Clerk of Works

Prin implicarea unui Responsabilul privind Biodiversitatea în timpul construcției unui obiectiv de investiții localizat în zone sensibile precum ariile naturale protejate de interes comunitar, companiile se asigură că aspectele legale privind managementul biodiversităţii sunt cunoscute și respectate în timpul construcției și că se iau măsuri adecvate pentru a minimiza impactul asupra speciilor și habitatelor.

Echipa noastră include responsabili cu biodiversitatea care au experiență în managementul proiectelor de construcții. Un Responsabil privind Biodiversitatea sau Ecological Clerk of Works (ECoW) este un specialist în domeniul ecologiei și conservării mediului care este angajat pentru a monitoriza și a asigura conformitatea cu aspectele ecologice în timpul unui proiect de construcție sau dezvoltare.

Rolul principal al acestuia este de a proteja și de a gestiona aspectele privind biodiversitatea în timpul lucrărilor de construcție, asigurându-se că impactul asupra speciilor și habitatelor este minimizat și că se respectă reglementările, standardele de mediu sau bunele practici privind biodiversitatea.

Rolul și responsabilitățile unui Responsabil privind Biodiversitatea includ:

  • Consultanță și asistență tehnică în ceea ce privește aspectele ecologice ale proiectului de construcție. Acesta poate lucra împreună cu echipa de proiectare și construcție pentru a dezvolta planuri și strategii care să minimizeze impactul asupra biodiversității și să respecte reglementările în vigoare;
  • Supervizarea directă a lucrărilor de construcție pentru a se asigura că se respectă măsurile de protecție a biodiversității și că acestea sunt în conformitate cu cerințele legale. Acesta va întocmi rapoarte periodice cu privire la implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversității;
  • Interacțiunea cu părțile interesate, acționând ca o interfață între între constructor, autorități de mediu și alte părți interesate, cum ar fi organizații de conservare a mediului sau comunitățile locale. Acesta va comunica și va colabora cu aceste părți interesate pentru a asigura o abordare integrată și responsabilă a gestionării impactului asupra mediului și biodiversității;
  • Organizarea de sesiuni de instruire pentru echipele de construcție cu privire la aspectele de biodiversitate și mediu ale proiectului.

Plan de Management al Biodiversității

Echipa noastră elaborează planuri de management al biodiversității în cadrul proiectelor care au potențialul de a genera o gamă largă de impacturi asupra biodiversității. Planurile detailează modul cum sunt stabilite cerințele minime și condițiile pentru protejarea biodiversității, atât în faza de pre-construcție cât și în faza de construcție și operare.

Plan de Monitorizare al Biodiversității

Echipa noastră realizează Planuri de Monitorizare ale Biodiversității, documente care stabilesc strategia și metodologia pentru colectarea, înregistrarea și analiza datelor despre biodiversitate într-o anumită zonă geografică sau într-un anumit context. Scopul principal al unui astfel de plan este de a evalua și urmări schimbările în timp. Planul identifică obiectivele specifice ale monitorizării biodiversității în zona respectivă, obiective ce pot fi legate de evaluarea stării biodiversității, identificarea tendințelor și schimbărilor în timp, monitorizarea speciilor amenințate sau a habitatelor importante, sau evaluarea eficacității măsurilor de reducere.

Planul stabilește indicatorii și metodele care vor fi utilizate pentru colectarea datelor, specifică perioada și frecvența la care monitorizarea va fi efectuată în funcție de ciclurile de viață ale speciilor și de sezoanele ecologice.

Plan de Management al Biodiversității

Echipa noastră elaborează planuri de management al biodiversității în cadrul proiectelor care au potențialul de a genera o gamă largă de impacturi asupra biodiversității. Planurile detailează modul cum sunt stabilite cerințele minime și condițiile pentru protejarea biodiversității, atât în faza de pre-construcție cât și în faza de construcție și operare.

Plan pentru îmbunătățirea condițiilor habitatelor și speciilor

Planul pentru îmbunătățirea condițiilor habitatelor și speciilor este un studiu complex elaborat pentru a ghida și gestiona acțiunile specifice menite să îmbunătățească starea habitatelor naturale și a speciilor într-o anumită zonă sau ecosistem. Acest plan are ca obiectiv conservarea și protejarea biodiversității, precum și restaurarea sau crearea de medii favorabile pentru specii și habitatele lor (crearea de zone acvatice, dune de nisip, păduri etc).

Contactează-ne pentru a discuta cu un expert despre proiectul tău.

Trimite un email sau sună la numărul de mai jos pentru a lua legătura cu noi:

office@rseco.ro

+40 732 785 878

Lasă-ne un mesaj și numărul de telefon și vei fi contactat în cel mai scurt timp.

4 + 2 =

EXPERȚI ÎN MEDIU

designed by